Nhà lắp ghép có ưu điểm gì? Nhà lắp ghép giá bao nhiêu?