Panel EPS có những lợi ích gì ? Có nên sử dụng Panel EPS không?