Phân biệt Panel EPS chống cháy và Panel EPS thường