Thi công phòng sạch cho công ty sản xuất khẩu trang – Hòa Bình