Xu hướng phát triển xây dựng nhà lắp ghép , nhà panel hiện nay